Supervizare și coordonare profesională

Este foarte important pentru continuitatea și calitatea aplicației ca toate disciplinele implicate în proiect și aplicație ca autor sau consultant să lucreze împreună asigurând coordonarea. Echipa de proiect arhitectural, în calitate de echipă de autor care prevede produsul care va apărea la sfârșitul cererii în modul cel mai detaliat din prima etapă a proiectului, are dreptul obligatoriu de control profesional cu autorizația dată de Camera Arhitecților (UIA). În timpul procesului de implementare, echipa de arhitectură este responsabilă de coordonarea și controlul tuturor părților și de calitatea lucrărilor efectuate în conformitate cu proiectul de arhitectură. ASM Architecture are membri talentați ai echipei din diferite domenii ale arhitecturii și ingineriei civile care efectuează această coordonare și control la cel mai înalt nivel în timpul procesului de aplicare.